شرایط گارانتی


در محصولات عمومی خطا ها و اشتباهات از جانب اپراتور ها و یا مشکلات دستگاه های چاپ اجتناب نا پذیر است .  سامانه آنلاین چاپ در راستای اطمینان مشتریان تمامی محصولات خود را "با توجه به رعایت تمامی قوانین مربوط به طراحی" 100 درصد گارانتی می نمایید.  توجه نمائید که در صورت مشاهده مشکلات چاپی در سفارش خود که شامـل گارانتی مجتمـع می شود، میبایست پس از همـاهنگی با مسئـول واحد گارانتی و مطرح کردن مشکل خود ، تعدادی از سفارش خود را به آدرس پست مجتمع ارسال نمائید. سفارش شما بررسی شده و اگر ایراد از سمت مجتمع باشد کار مجـددا برای چـاپ ارسـال می شود.

نکته: هزینه های جانبی از جمله هزینه های پیک، باربری و ... به عهده مجتمع نمی باشد. لذا قبل از مرجوع کردن محصول ، آن را به دقت مورد بررسی قرار دهید و با مسئول گارانتی هماهنگیهای لازم را انجام دهید

برای ارتباط با بخش گارانتی، با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

021-33909830 (داخلی 2)